Àrids

Argila

Recebo

Excavacions Vilalta, Arids, Recebo, Sauló, Terra, giratòria, Arbeca, Moviments de terra, camins, caminos, argila, aridos, excavaciones, camion

Sauló (idoni també per les hípiques)

Excavacions Vilalta, Arids, Recebo, Sauló, Terra, giratòria, Arbeca, Moviments de terra, camins, caminos, argila, aridos, excavaciones, camion

Pedra

Excavacions Vilalta, Arids, Recebo, Sauló, Terra, giratòria, Arbeca, Moviments de terra, camins, caminos, argila, aridos, excavaciones, camionExcavacions Vilalta, Arids, Recebo, Sauló, Terra, giratòria, Arbeca, Moviments de terra, camins, caminos, argila, aridos, excavaciones, camion