Altres

Millora a casa particular

Recuperació del dipòsit de l’Espluga Calba

Recuperació de la Font de la Marieta

Nevada 2015

Millora del sòl de les hípiques amb arena sauló